Atatürk ve Spor

Atatürk ve Spor
TürkiyeCumhuriyeti’nin kuruluşunun ilkyıllarından itibaren çağdaşvebilinçli birtoplum oluşturmak istendi. Bilgi, ahlak ve beden gücü yönünden mükemmel bir gençlik yetiştirmek amaçlandı. Türkiye Cumhuriyeti kendisine ve çevresine faydalı olabilen bireyler tarafından yükseltilebilirdi. Bu arayış çerçevesindeyeni neslin zihinsel vebedensel gelişimi veeğitimi en iyi şekilde sağlanmaya çalışıldı.
Çok yönlü yetiştirilmesi planlanan yeni neslin spor bilinci ve kültürünün oluşumuna önem verildi. Atatürk, Türk gençlerini modern beden eğitimi, spor ve jimnastik konularında yetiştirmek amacıyla, Selim Sırrı Tarcan’ın çalışmalarını destekledi. Atatürk döneminde, Türkiye Cumhuriyeti’ni uluslararası yarışmalarda temsil edebilecek, güçlü sporcular yetiştirilmesi amaçlandı. Bu konudaki düşüncesine Atatürk, bir spor faaliyeti sırasında söylediği: “Sporda tek ve açık bir amaç gözetmek lazımdır. Sporu propaganda ve bedenimizi geliştirmek için yapacağız.”3 sözüyle açıklık getirmektedir.

ataturk-ve-spor

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir