Atatürk ve Tarım Politikası

 

Atatürk ve Tarım Politikası

Tarım Politikası: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıllarda halkın % 80’i tarım sektöründe çalışıyordu. Ekonomi büyük ölçüde tarıma dayalıydı. Tarımsal faaliyetler henüz makineleşmemiş ve bu nedenle son derece zor şartlar altında yapılıyordu. Küçük çiftçi, mahsullerini pazarlamakta büyük zorluklarla karşılaşıyordu.
Atatürk, geniş tarım alanlarına sahip olan ülkemizde tarımsal faaliyetlere önem vermiş ve her fırsatta topluma milletin efendisinin köylüler, çiftçiler olduğunu hatırlatmıştır. 1 Kasım 1937’de TBMM’de yaptığı açış konuşmasında “Millî ekonominin dayanağı tarımdır. Bunun içindir ki tarımda kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar bu amaca ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Fakat bu hayati işi yerinde bir şekilde amacına ulaştırabilmek için ilk önce sağlam araştırmalara dayalı bir tarım politikası saptamak ve onun için de her köylünün ve bütün vatandaşların kolayca kavrayabileceği ve severek uygulayabileceği birtarım sistemi kurmak gerektiğini belirtir.”
Atatürk bu politikada yer alabilecek önlemleri şu şekilde sıralamıştır: Çiftçilerin kullandıkları iş araçlarını artırmak; ülkeyi, iklim, su ve toprak verimi bakımından bölgelere ayırmak; bu bölgelerin her birinde modern uygulama merkezleri kurmak; devlete ait çiftlikleri ve bunların içinde bulunan tarım -sanayi tesislerini geniş işletme kurumları şeklinde yeniden yapılandırmak; ülkede topraksız çiftçi bırakmamak; büyük çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliğini ve buradaki nüfus yoğunluğunu toprağın verim derecesine göre sınırlamak. 8 Kasım 1937 tarihli I. Celal Bayar Hükûmeti’nin programında Atatürk’ün bu uyarı ve düşünceleri dikkate alınmış ve dört ana grupta toplanmıştır:

• Topraksız çiftçi bırakmamak,
• İş araçlarını artırmak, iyileştirmek ve korumak,
• Tarım bölgelerine göre özel önlemler almak,
• Kaliteliveucuzürüneldeetmek.
Bu dönemde tarım alanında meydana gelen iki gelişme çok önemlidir: BunlarAtatürk Orman Çiftliği’nin kurulması ve aşar vergisinin kaldırılmasıdır. Atatürk Orman Çiftliği’nin kurulması ile modern tarımın gelişmesi için bir model teşkil edildi. Böylece tarımsal üretimin artırılması hedeflendi. Aşar vergisinin kaldırılmasıyla da çiftçi kesiminin ekonomik açıdan rahatlaması amaçlanmıştır.

ataturk-tarim-politikasi

ataturk-orman-ciftliginde

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir