Büyük Millet Meclisine Karşı Çıkan Ayaklanmalar

Büyük Millet Meclisine Karşı Çıkan Ayaklanmalar
Büyük Millet Meclisi bir yandan yurdun düşman işgalinden kurtarılması için çözüm yolları ararken diğeryandan da yeni devletin kurulma çalışmalarını yürütüyordu.Ancak ilkaçıldığı dönemlerde Meclisi en çok meşgul eden sorun yurdun çeşitli yerlerinde çıkan ayaklanmalardı. Ayaklanmalar Kuvayımilliye ve Millî Mücadele’ye karşı başlamış ve Meclis açıldıktan sonra da Meclis’e karşı devam etmiştir. 1919’da başlayan ve 1921’in sonlarına doğru bastırılabilen ayaklanmaların kışkırtıcıları Osmanlı Hükûmeti ve İtilafDevletleriydi.
Damat Ferit Paşa, Şeyhülislam Dürrîzade Abdullah Efendi’den bir fetva aldı. 11 Nisan 1920’de yayımlanan ve İngiliz uçaklarıyla Anadolu’nun her yerine dağıtılan fetvada “Halife hazretlerinin emrinde bulunan İslam şehirlerinde halkı doğru yoldan çıkaranların hilafet merkezi ile memleketin ilgisini kesenlerin, halifeliğin yetkilerine karşı koyanların asi olduğunu; dağılmaları hakkında devletçe verilen emirlerden sonrada inat ettikleri takdirde halkı kötülükten kurtarmak için bunların katledilmeleri şeriat hükümlerine göre farzdır.”2 denmekteydi. Halkın halife etrafında toplanarak İstanbul Hükûmeti’nin asi olarak kabul ettiği kişilerle savaşmaları isteniyordu.Anadolu halkının büyük bölümü bu ayaklanmalara katılmamıştır.

buyuk-millet-meclisine-karsi-ayaklanmalar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir