Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölümünün Ardından Söylenenler

Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölümünün Ardından Söylenenler Atatürk’ün ölümü yurt içinde ve yurt dışında büyük bir üzüntü meydana getirdi. Bütün yurtta yas ilan edildi. Atatürk’ün

Devamını Oku

Atatürk’ün Ölümü Üzerine Hükûmet Tarafından Yayımlanan Resmî Tebliğ

Atatürk’ün Ölümü Üzerine Hükûmet Tarafından Yayımlanan Resmî Tebliğ “…Türk milleti büyük atasını, insanlık büyük evladını kaybetti. Milletimize içimiz yanarak bu tarife sığmayan kaybından dolayı

Devamını Oku

Atatürk’e Göre Çalışmak

Atatürk’e Göre Çalışmak Çalışmak Bana Hayat Veriyor Afet İnan anlatıyor: Bir gün Başbakan Celal Bayar, Atatürk’e ikinci beş yıllık plan hakkında bilgi vermek üzere

Devamını Oku

Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölümü

Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölümü Mustafa Kemal, 1881 yılında Selanik’te doğdu. Küçük yaşta babasını kaybetti. Yaşadığı sıkıntılar onu hiçbir zaman inandığı hedeften vazgeçiremedi. Çocuk denecek

Devamını Oku

Atatürk ve Hatay

Atatürk ve Hatay “Bu, benim şahsi sorunumdur. Durumu Fransa büyükelçisine daha başlangıçta açıkça ifade ettim. Dünyanın bu durumunda böyle bir sorunun, Türkiye ile Fransa

Devamını Oku

Hatay Sorunu ve Hatay’ın Anavatana Katılması

Hatay Sorunu ve Hatay’ın Anavatana Katılması Mondros Ateşkesi’nden sonra İskenderun Sancağı (Hatay) Fransızlar tarafından işgal edilmişti. Türkiye ile Fransa arasında 20 Ekim 1921’de yapılan

Devamını Oku

Sadabat Paktı

Sadabat Paktı Türkiye Balkan Antantı’nın imzalanmasıyla batıdan gelebilecek tehlikelere karşı batı sınırını güvence altına almıştı. İtalya’nın Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’ya yönelme politikası yanında

Devamını Oku

Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi

Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi Lozan Barış Antlaşması’nda tespit edilen Boğazlar statüsünün yabancı gemilerin geçişiyle ilgili hükümleri Misakımillî esaslarına uygun olmakla birlikte, Boğazların her iki

Devamını Oku

Balkan Antantı

Balkan Antantı 1933’ten sonra Avrupa’da barışı tehdit eden huzursuzluklar ortaya çıktı. Devletlerin silahlarını azaltmak amacıyla yapılan konferanslar olumlu sonuç vermeyince silahlanma yarışı başladı. Özellikle

Devamını Oku

Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi

Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi Milletler Cemiyeti, I. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası barışın korunması ve iş birliğinin sağlanması için galip devletler tarafından kurulmuştu (1920). Bir

Devamını Oku

1932-1939 DÖNEMİ TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI

1932-1939 DÖNEMİ TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI 1932’ye gelindiğinde Türkiye komşularıyla problemlerini büyük ölçüde çözmüştü. Türkiye, sadece kendi sorunlarını çözen değil, bölgesel ve dünya barışına da

Devamını Oku

1923-1932 DÖNEMİ TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI

1923-1932 DÖNEMİ TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI Bu dönemde Türkiye Lozan Barış Antlaşması ile çözüme kavuşturulamamış sorunların halledilmesine yönelik politika izlemiştir. Ayrıca komşu devletlerle iyi ilişkiler

Devamını Oku