İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı Mesleği

İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı Programın Amacı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programının amacı, insanın ihtiyaçlarına ve eldeki malzemenin niteliğine uygun olarak, iç mekânın

Devamını Oku

Hakim Savcı ve Avukat Mesleği

Hakim Savcı ve Avukat Mesleği Programın Amacı Hukuk programının amacı, toplumda bireylerin birbirleriyle, devletle ya da devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzen¬leyen yasaların uygulanması sırasında ortaya

Devamını Oku

Gümrük İşletme Mesleği

Gümrük İşletme Mesleği Programın Amacı Gümrük işletme programının amacı, gümrük mevzuatı konularında çalışacak uzmanları yetiştirmektir. Çalışma Alanları Gümrük işletme mezunları gümrük komisyoncusu, ithalat ve

Devamını Oku

Grafik Mesleği

Grafik Mesleği Programın Amacı Grafik programının amacı, grafik, baskı ve resim gibi, grafik iletişimi alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Devamını Oku

Felsefe Grubu Öğretmenliği Mesleği

Felsefe Grubu Öğretmenliği Mesleği Programın Amacı Ortaöğretim kurumlarında Felsefe Grubu Öğretmenliği yapacak elemanları yetiştirmektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler Temel felsefe derslerinin yanı sıra

Devamını Oku

Felsefe Mesleği

Felsefe Mesleği Programın Amacı Felsefe programının amacı, maddenin, bilginin kapsamı ve kaynağı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi, doğru ve güzelin ne olduğu gibi

Devamını Oku

Ekonomi ve Finans Mesleği

Ekonomi ve Finans Mesleği Programın Amacı Günümüz dünyasının rekabetçi ve küreselleşme koşulları dikkate alındığında, ekonomi ve finans, üzerinde en fazla durulması gereken çalışma alanları

Devamını Oku

Ekonometri Mesleği

Ekonometri Mesleği Programın Amacı Ekonometri programında iktisat kanunlarının niceliksel (sayısal) olarak ortaya konması ve çeşitli iktisat sorunlarının niceliksel olarak incelenmesi, uygun kararların alınması gibi

Devamını Oku

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Mesleği

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Mesleği Programın Amacı Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi programının amacı öğrencilerine deniz ulaştırması konusunda gerekli temel işletmecilik ve yönetim bilgileri kazandırmaktır.

Devamını Oku

Çocuk Gelişimi Mesleği

Çocuk Gelişimi Mesleği Programın Amacı Çocuk Gelişimi programının amacı, 0-18 yaş arasındaki normal gelişim gösteren, özel eğitim gereksinimi olan, korunmaya muhtaç (kurumda yaşayan, çalışan,

Devamını Oku

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Mesleği

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Mesleği Programın Amacı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri programında işçi-işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, servet ve gelir politikası,

Devamını Oku

Belge ve Bilgi Yönetimi Mesleği

Belge ve Bilgi Yönetimi Mesleği Programın Amacı Bilgi ve Belge Yönetimi programının amacı, bilginin veya bilgi kaynaklarının derlenmesi, düzenlenmesi, erişimi ve yayın süreci ile

Devamını Oku