Çok Partili Hayata Geçiş Çalışmaları

Çok Partili Hayata Geçiş Çalışmaları
Birbirinden farklı düşünce ve istekleri temsil eden partilerin bulunması demokrasi ile yönetilen ülkelerin temel özelliğidir. Halk, kendi düşünce ve isteklerini temsil eden partileri özgür ve demokratik ortamda seçerek yönetime katılır. Demokrasilerde çoğulculuk esas olduğu gibi bütün düşüncelerin de korunması temel kuraldır.

Çok Partili Hayat ve Atatürk
… İnsanlar öncelikle siyasal rengini, oyunu ve kararlılığını açık ve milletçe anlaşılır şekilde anlatsın. Mertçe, namusluca hareket budur… Bugünün Türk sosyal heyeti, geçmişin en derin medeniyetlerinde kuruculuk iddia eden bu Türk kavminin bugünkü çocukları, açık ve sağlam yolu bulmuşlardır.Açıkve sağlamdüşünmek, açıkvesağlamhareketetmekvebuşekildeTürk’ün yüksek ataşehir escort siyasal kuruluşunu; cumhuriyeti yükseltmekle beraber bu görüşleri düşünenler asla birbirine karşı gelmezler. Önemli olan, bu görüşlerin uygulamada başarılı olmasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti demokratik değerler üzerinde kuruldu. 23 Nisan 1920’de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi ülkenin kurtuluşu ve millî egemenliğe dayalı yönetim oluşturma amacında birleşmiş fakat birbirinden farklı düşünceler taşıyan milletvekillerinden oluşmaktaydı. Atatürk’ün de belirttiği gibi meclisin başarısının arkasında yatan gerçek güç de buydu. 9 Eylül 1923’te Atatürk tarafından kurulan Halk Fırkası millî egemenlik ilkesi etrafında birleşen, farklı görüşleri içerisinde barındıran bir partiydi. Daha sonra kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurucuları ve üyelerinden birçoğu önceden Halk Fırkası’nın üyeleriydi.

cumhuriyetin-ilk-siyasi-partileri

Cumhuriyet ve demokrasi ile yönetilen ülkelerin en önemli özelliği vatandaşların tercihleri doğrultusunda yaşamalarının mümkün olmasıdır. Cumhuriyet yönetiminin amacı millî iradenin ve milletin farklı görüşlerinin önündeki engelleri kaldırarak çoğulculuğun önünü açmaktır. Çoğulculuk, vatandaşların farklı görüşlerini temsil eden partiler arasında seçim yapabilmesi, farklı düşüncelerin yönetimde söz sahibi olabilmesi anlamına gelmektedir. Çoğulculuk Türk toplumunun tarihinde var olan bir gerçekliktir. Büyük medeniyetler kuran milletimiz birbirinden çok farklı inanç, kültür, düşünce ve yaşam tarzına sahip farklı topluluklarla bir arada barış içerisinde yaşamıştır. Atatürk’ün de belirttiği gibi baskıcı anlayışların toplumumuza egemen olduğu dönemlerde, milletimiz acı ve felaketlerle karşılaşmıştır.
Atatürk döneminde çok partili hayata geçme çalışmaları, cumhuriyet yönetimine yönelik isyan hareketleri nedeniyle kesintiye uğramıştır. Çok partili hayata geçiş çalışmaları II. Dünya Savaşı sonrasında yeniden başladı. Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılan Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan 7 Ocak 1946’da Demokrat Parti’yi kurdular. Türkiye1950’yekadar CumhuriyetHalkPartisitarafından yönetildi. Demokrat Parti 1950 yılında yapılan seçimi kazandı. Böylece Cumhuriyetin ilanından sonra ilk kez iktidarafarklı bir parti gelmiş oldu.

ilk-partiler-kuruculari

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir