Dini Öğrenmenin Önemi

Dini Öğrenmenin Önemi

Din, ilk insanla birlikte başlamış, tarih boyunca hemen her toplumda var olmuştur. İnsanlık var olduğu sürece de devam edecektir. Çünkü insan, kendisini yaratanı tanımak ve ona inanmak ister. İnsanın yemeye ve içmeye olduğu gibi Yüce Allah’a inanmaya da ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç onu, yaratıcısını öğrenmeye yönlendirir.

İnsan kendine, “Ben kimim? Bu dünyaya niçin geldim? Bu dünyada ne yapmalıyım?” gibi sorular sorar. Bu ve benzeri soruların doğru cevabını din verir.
İnsan, aklıyla Allah’ın varlığını ve birliğini bulabilir; ancak, Allah’ın özelliklerini, ona nasıl ibadet edeceğini bulamaz. İşte din bu noktada insana yardım eder. Ona Allah’ı ta nı tır, na sıl ve ne za man iba det ede ce ği ni öğ re tir.
Din insanın Allah’a, kendisine, ailesine ve toplumuna karşı olan sorumluluklarını öğretir.

Din bizi iyiye, doğruya ve güze le yönlendirir. Kötü, yan lış ve çirkin olan davranışlardan kaçınmamızı sağlar. Dini öğrenerek davranışlarımızı daha da güzelleştirebiliriz. Böylece hem insanların hem de Allah’ın sevgisini kazanırız. Ayrıca yanlış bilgilerden uzaklaşır, bilinçli davranışlarda bulunuruz. Dini öğrenerek çevremizde duyduğumuz dinî sözcük ve cümleleri daha iyi anlayabiliriz. Dinî sözcük ve ifadeleri bilerek kullanırız. Bu nedenle dini öğrenmek önemlidir. Bizler de dinimizi öğrenmeye çalışmalıyız.

din

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir