Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kurulması

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kurulması (3 Mart 1924)

Bütün vakıfların, medreselerin ve ibadethanelerin denetim ve yönetimi, çıkarılan kanunların İslam hukukuna uygunluğunun denetimi Şeriye ve Evkaf Vekâleti (Bakanlığı) tarafından yerine getiriliyordu. Mecliste kabul edilen kanunla, Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı. Bu kanunla hukuki işlemlere ait hükümlerin yasama ve yürütme yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile onun oluşturduğu hükûmete devredilelerek vakıflar müdürlüğü kuruldu. İslam dininin inançlar ve ibadetlerle ilgili bütün hükümlerin ve işlerinin yürütülmesi ve dinî kurumların yönetimi için Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Kanunun dördüncü ve devamındaki maddeleriyle Diyanet İşleri Başkanlığı, başbakanlığa bağlandı. İbadet yerlerinin düzenlenmesi ve din görevlilerinin atamasıyla ilgili işlemleri yerine getirmekle görevlendirildi. Başkanlığa Ankara müftüsü Rıfat Börekçi getirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış olduğu çalışmalarla kuruluş amacına uygun faaliyetlerde bulunmuştur.

diyanetisleribaskanligi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir