Kadın Haklarının Tarihi Gelişimi

Kadın Haklarının Tarihi Gelişimi

Kadın Hakları
Cinsiyet farklılıkları birbirinin alternatifi değil, tamamlayanıdır. Hayatın tüm alanlarında ve tarihteki tüm başarılarda kadın ve erkeğin birlikteliği söz konusudur. Millî Mücadele ve cumhuriyet, kadın ve erkeğiyle birlikte Türk milletinin başarısıdır.Atatürk, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türk kadınının millî egemenlik ve eşitlik ilkesi çerçevesinde haklar kazanmasını sağladı. Cumhuriyet yönetiminde kadınlar hukuki açıdan erkeklerle aynı haklara sahip oldu.
Atatürk’ün ülkeyi dolaşarak kamuoyunu kadın hakları konusunda yapacağı büyük değişikliğe hazırlamasının ardından 17 Şubat 1926’da Medeni Kanun kabul edildi ve altı ay sonra yürürlüğe girdi. Medeni Kanunla birlikte hukuk alanında büyük ölçüde kadın – erkek eşitliği sağlandı. Medeni Kanunun kadın haklarıyla ilgili getirdiği değişiklerin bazıları şunlardır:
• Birden fazla kadınla evlenmek yasaklandı. Evlenme akdinin iki ergin şahit huzurunda resmî nikâh memuru önünde yapılması esası getirildi. Resmî olmayan nikâhın hukuki açıdan geçerli olmayacağı kabul edildi.
• Evlenmede kadın ve erkek için yaş sınırı getirilerek küçük yaşta evlilikler kaldırıldı. Velilerin kızlar adına evlilik akdi yapma ve temsilci yoluyla evlilik usulünden vazgeçildi.
• Boşanma konusunda erkeğe tanınan haklar kadına da tanındı. Boşanma hâlinde kadının çocuğun haklarını güvence altına alacak hükümler
getirildi. Miras hukukunda cinsiyet ayrımı kaldırılarak kadın ve erkeğin eşitliği sağlandı.
Türk kadını 1930’da belediye seçimlerine katılma, 1933’te muhtarlıkseçimlerine katılma ve 1934’te de milletvekili seçme ve seçilme hakkı kazandı.
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği dönemde, sadece birkaç ülkedeki kadınlar, milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahipti. BirçokAvrupa ülkesinde kadınların oy kullanamadığı bir dönemde Türk milletinin böyle bir adım atabilmiş olması çok önemliydi.
Atatürk, kadın – erkek eşitliğini uluslararası bir hukuk kuralı hâline getiren İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, İnsan Hakları Sözleşmeleri henüz ortada yokken Türk kadınına ülkesinin yönetimine katılma hakkını tanımıştır. Bununla birlikte kadınlara seçme ve seçilme hakkı; Fransa’da 1944, İtalya’da 1945, Japonya’da 1950, Yunanistan’da 1952, Belçika’da 1960, İsviçre’de 1971’de verildi. Bu durum, Türk kadınına verilen önemi ortaya koymaktadır.

kadin-haklari

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir