Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı

Bu geniş yetkinin, beni İstanbul’dan sürmekve uzaklaştırmak maksadıylaAnadolu’ya gönderenler tarafından, bana nasıl verilmiş olduğu garibinize gidebilir. Hemen ifade etmeliyim ki onlar bu yetkiyi bana bilerek ve anlayarak vermediler. Ne pahasına olursa olsun, benim İstanbul’dan uzaklaşmamı isteyenlerin buldukları gerekçe Samsun ve dolaylarındaki güvensizlik olaylarını yerinde görüp tedbir almak üzere Samsun’a kadar
gitmekti. Ben, bu görevin yerine getirilmesinin bir makam ve yetki sahibi olmaya bağlı
bulunduğunu ileri sürdüm. Bunda hiçbir sakınca görmediler. O tarihte Genelkurmay’da bulunan ve benim maksadımı bir dereceye kadar sezmiş olan kimselerle görüştüm. Müfettişlik görevini buldular, yetki konusu ile ilgili talimatı da ben kendim yazdırdım.
Durum ve şartlar karşısında kurtuluş için üç türlü karar ortaya atılmıştı: İngiliz himayesini istemek, Amerikan mandasını istemek ve bölgesel kurtuluş yolları aramaktı. Efendiler, ben bu kararın hiçbirini yerinde bulmadım. Bu durum karşısında tek bir karar vardı. O da ulusal egemenliğe dayanan kayıtsız, şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak! İşte daha İstanbul’dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun’da Anadolu topraklarına ayak basarbasmaz uygulamaya başladığımız karar bu olmuştur.
Nutuk, CI, s. 5, 9 ve 10 (Düzenlenmiştir.)
Mustafa Kemal, 16 Mayıs 1919’da beraberindeki arkadaşları ile İstanbul’dan hareket etti. Bandırma Vapuru ile yapılan yolculuksonunda 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.
Samsun’a çıktıktan sonra bölgede güvenliği sağlamak üzere bazı tedbirler alan Mustafa Kemal, ayrıca Millî Mücadele için de çalışmalara başladı. Erzurum’daki 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir ve Ankara’daki 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat (Cebesoy) ile bağlantı kurdu. Komutanlarla işgallere karşı savaşılması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı. Daha sonra cemiyetleri birleştirme ve kongreler düzenlenmesi için çalışmalara başladı.
1, 2. Semih Yalçın, Mütareke Döneminde Mustafa Kemal Paşa’nın istanbul’daki Faaliyetleri, www.dergiler.ankara.edu.tr
Samsun’da bir hafta kalan Mustafa Kemal, 25 Mayıs 1919’da Havza’ya geçti. 28 Mayısta mülki idare amirlerine bir genelge gönderdi.
İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalini protesto etmek amacıyla ilk mitingi 30 Mayıs 1919’da Havza’da kendisi düzenledi. Genelgenin de etkisiyle yurdun dört bir yanında işgalleri protesto etmek için mitingler düzenlendi. Mitinglerin en büyükleri İstanbul’da yapıldı. Tepkilerden rahatsız olan işgal devletleri Osmanlı Hükûmeti’ne baskı yaparak Mustafa Kemal’in İstanbul’a geri çağrılmasını istedi. Ancak Mustafa Kemal, geri dönmeyi kabul etmedi. Böylece Osmanlı Hükûmeti’ne ve işgal devletlerine MillîMücadele’deki kararlılığını göstermiş oldu.

samsuna-cikis

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir