Ölen Bir Kimsenin Ardından Hayır Yapmak

Ölen Bir Kimsenin Ardından Hayır Yapmak

Ölen bir kimsenin ardından hayır yapmak, sadaka vermek dinimizin tavsiye ettiği uygulamalardandır.
Îbn Abbas (r a)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır: “Bir adam gelerek: “Ey Allah’ın Resulü! Annem vefat etti Ben onun için ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunsam ona faydası olur mu? diye sordu Peygamberimiz: “Evet” deyince, adam; “Benim bir meyveliğim var Onu, annem için fakirlere dağıtıyorum” dedi (Buhari, Sahih, Vesaya, 15, 20, 26.). Ölünün ardından gerek yakınları gerekse başkaları tarafından verilen sadakanın, ölüye ulaşacağı ve ona yarar sağlayacağı bildirilmektedir (Seyyid Sabık, Fıkhu’s-Sünne, 1/568.).

Başka bir hadiste de, ölünün arkasından verilecek sadakaların hangisinin daha güzel olduğu açıklanmaktadır: Sa’d (r. a.) şöyle anlatır: “Ey Allah’ın Resulü dedim, annem vefat etti, (onun adına) yapacağım sadakanın hangisi daha güzeldir?” Peygamber Efendimiz (s. a. v.), “su” buyurdular Bu cevap üzerine Sa’d bir kuyu kazdı ve: “Bu kuyu Sa’d’ın annesi için dedi ” (Ebu Davud, Sünen, Zekat, 42; Nesei, Sünen, Vesaya, 9.).

Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere ölen bir kimsenin arkasından, çeşitli şekillerde, kişinin elindeki imkânlar doğrultusunda hayır-hasenatta bulunulması bizzat Hz. Muhammed tarafından desteklenmiştir. Ölünün ardından gerek yemek yapıp, fakirlere dağıtmak, gerekse, ölü adına çeşitli yardımlarda bulunmak dinimizin hoş karşıladığı güzel davranışlardandır.

hayir_yapmak

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir