Periyodik Tablodaki Elementlerin Sınıflandırılması

Periyodik Tablodaki Elementlerin Sınıflandırılması
• Metal
o Alkali Metaller : Hidrojen hariç birinci grup elementleridir. Lityum (Li), Sodyum (Na), Potasyum (K), Rubidyum (Rb), Sezyum (Cs), Fransyum (Fr) elementleri
o Toprak Alkali Metaller : İkinci grup elementler. Berilyum (Be), Magnezyum (Mg), Kalsiyum (Ca), Stronsiyum (Sr), Baryum (Ba), Radyum (Ra) elementleri
o Geçiş Metalleri : Üçüncü grup ile onikinci grup arasındaki elementler. Demir (Fe), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Gümüş (Ag) , Platin (Pt), Altın (Au) , Civa (Hg) elemntleri geçiş metalleri içindeki elementlerdir
o Ara Geçiş (Post-Geçiş) Metalleri (Zayıf Metaller) : Geçiş metalleri ile yarı metal arası özellik gösteren elementler. Alimünyum (Al), Galyum (Ga), Indiyum (In), Kalay (Sn) , Talyum (Tl), Kurşun (Pb), Bizmut (Bi) elementleridir
o Lantanidler (Nadir Toprak Elementleri) : En alttaki iki satırlık bölgenin birinci satırındaki (peryot) elementler
o Aktinidler : En alttaki iki satırlık bölgenin ikinci satırındaki (peryot) elementler. Toryum (Th), Uranyum (U), Plütonyum elementleri bu grup içindedir
• Yarı Metal : Metal ile ametal arası özellikler gösteren elementler. Bor (B), Silisyum (Si), Germany (Ge), Arsenik (As), Antimon (Sb), Tellür (Te), Polonyum (Po) elementleri
• Ametal
o Halojenler : Son gruptan bir önceki grupta bulunan elementler. Flor (F), Klor (Cl), Brom (Br), I (İyot), At (Astatin), Ununseptiyum (Uus) elementleri
o Soygazlar : Son grupta bulunanan elementler. Helyum (He), Neon (Ne), Argon (Ar), Kripton (Kr), Ksenon (Xe), Radon (Rn), Ununnoktiyum (Uuo) elementleri
o Diğer Ametaller : Karbon, Azot, Oksijen, Fosfor, Kükürt, Selenyum elementleri

periyodik-tablo periyodik-tablo1 periyodik-tablo2 periyodik-tablo3 periyodik-tablo4 periyodik-tablo5 A1 PERIODIC TABLE

kadıköy escort kartal escort ümraniye escort escort ankara ankara rus escort ataköy escort beylikdüzü escort bayan izmit escort avcılar escort bayan ankara escort bayan

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir