Sağlığın Koruması İçin Kazanılması Gereken Davranışlar Hakkında Kısa Bilgi

Sağlığın Koruması İçin Kazanılması Gereken Davranışlar

Sağlığın Koruması İçin Kazanılması Gereken Davranışlar

Sağlığın korunması için kişilerin kazanmaları gereken çeşitli davranışlar da vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

• Kitap ve gazete okurken, yazı yazarken ışık sol yukarıdan ve arkadan gelmelidir. Böyl ece hem ışık gözü rahatsız etmez hem de elin gölgesi yazının üzerine düşmez. Sol elini kull anan kişiler de yazı yazarken ışığın sağ arkadan gelmesine dikkat etmelidir.
• Gözün uyum yeteneğinin bozulmaması için taşıtlarda ve yüzükoyun yatarken kitap, dergi vb. okunmamalıdır.
• Kitap, gazete vb. okurken yazı ile göz arasında 40 cm uzaklık olmalıdır. Ara sıra gözleri kapatarak veya uzağa bakarak gözl er dinl endirilmelidir.
• Deniz kenarında, güneş alt ında ya da karda göz l eri parlak ışıkt an kor umak için güneş gözl üğü kull anılmalıdır. Gözlük camları yeterli koyulukta ve kaliteli camdan yapılmış olmalıdır.
• Gözl eri ovuşturmaktan ve gözlere bastırarak şaka yapmaktan kaçınılmalıdır.
• Göz sağl ığı açısından tel evizyon ve bilgisayar ekranlarına çok yakın oturulmamalı, bunların karşısında uzun süre bulunulmamalıdır .
• Yüksek tonda ve sürekli kulaklıkla müzik dinlemek işitme kaybına neden olabileceğinden buna dikkat edilmelidir.
• Ku l ağa yabancı cisimler sokulmamalıdır.
• Burun mukozasının zedelenmemesi ve iltihaplanmaması için burun karıştırılmamalıdır. Burun içindeki kıllar koparılmamalıdır. Koparılan kıllar enfeksiyonların oluşumunu kolaylaştırır. Burun mukozası, mukus (sümük) salgısını üretir ve içinde çok sayıda kılcal damar bulunur. Burun kılları ve mukus salgısı hava ile giren tozları, mikroorganizmaları tutar. Mukus salgısı ile mukozadaki kılcal damarlar havanın ısıtılıp nemlenmesini de sağlar. Bu nedenle burundan soluk alıp vermek önemlidir.
• Hapşırıp, öksürürken ağız ve burun temiz bir mendille kapatılmalıdır. Böy l ece çevreye mikro-organizmaların yayılması engellenir.
• İlt ihabın yayılmasına ve derin izlerin kalmasına sebep olabileceği için sivilceler sıkılmamalıdır.
• Yer l ere tükürmek, solunum yollarındaki mikroorganizmaların çevreye yayılmasına sebep olur. Bu nedenle yere tükürmemeli ve tükürenler uyarılmalıdır.

bilgisayar_ekrani_zararli

Sağlığın Koruması İçin Kazanılması Gereken Davranışlar Hakkında Kısa Bilgi” için bir yorum