Virüslerin Çoğalması Hakkında Kısa Bilgi

Virüslerin Çoğalması
Ökaryot canlılar gibi prokaryot canlılar da virüsler tarafından enfekte edilebilir. Bakterileri enfekte eden virüsler bakteriyofaj veya kısaca faj olarak adlandırılır (Şekil 1.3.25). Virüs genomu konak hüre içine girdikten sonra hücre yönetimini ele geçirerek kendisi için gerekli olan proteinlerin sentezini ve nükleik asitlerin kopyalanmasını sağlar. Bu süreç sonunda oluşan yeni virüsler konakçı hücreyi parçalayarak serbest kalır. (Şekil 1.3.26). Bu virüsler aynı şekilde tekrar tekrar yeni konakçı hücreleri enfekte ederek üremeye devam eder. Bazı virüslerin genomlarına konakçı hücrenin genomu kaynaşır ve uzun zaman burada bekleyebilir. Hücre bölündüğünde virüs genomu da konak hücre genomu ile birlikte eşlenerek yavru hücrelere aktarılır.

Virüsler çok küçük yapıda olduklarından ışık mikroskobunda görü-lemeyip ancak elektron mikroskobunda görülebilir. Bu nedenle virüs-lerin sebep olduğu hastalıkları tespit etmek için mikroskobik inceleme yapılmaz. Hastalık durumunda virüsleri tanımlamak için virüslerin değil ortamda üretilen antikorların gösterildiği testlerden yararlanılır.
Virüsler yaşam faaliyetlerini konak hücre içerisinde gerçekleştirdiğinden dolayı antibiyotikler virüsler üzerinde etkili değildir. Virüslerin neden olduğu hastalıklarla baş edebilmek için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak gerekir. Bununla birlikte hastalık etkeni olan virüse karşı aşı olunmalıdır. Ayrıca enfeksiyonlara karşı korunmak için hijyen kurallarına da dikkat etmek gerekir.

bakteriyofain-yapisi

bakterilerin-hayat-dongusu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir